Skip links
Explore
Arrastrar

Accelerem la transició cap a un món sostenible, dissenyant i construint edificis neutres en carboni

De manera ràpida, fiable, escalable i competitiva en cost. Situem la sostenibilitat, la qualitat i les persones al centre.

Mitigant el canvi climàtic.

Donant accés a l'habitatge assequible, saludable i sostenible.

Desenvolupant un nou model d'aprenentatge i col·laboració a la construcció.

Un nou model

constructiu basat en... constructiu basat en...

Un nou model constructiu basat en...

Sistema de components

Dissenyat per estandarditzar el procés de construcció de principi a fi, optimitzant l'ús de materials, mà d’obra i els processos de disseny, fabricació i muntatge (DFMA). A més de coordinar el procés de desmuntatge i desconstrucció.

Xarxa de socis

Socis designats segons estàndards de qualitat ESG (Enviromental, Social and Corporate Governance) que assumeixen les activitats en actius i mà d'obra (materials i fabricants externs, oficis especialitzats) però profundament integrats en el disseny i les operacions.

Plataforma Digital

Combinant eines pròpies i integracions amb tercers, per orquestrar sense problemes totes les activitats amb dades en temps real, automatització de tasques i experiència superior per a totes les parts interessades.

Disseny

Llibreria de components paramètrics per generar models arquitectònics complint la normativa edificatòria.

Motors predictius

Motors per calcular automàticament impactes en cost, petjada de CO2 i temps de construcció.

Cadena de subministrament

Compres i subministraments basats en els models digitals de fabricació i construcció.

Fabricació

Planificació de la producció Just In Time, control de processos i recopilació de dades basades en models.

Obra

Planificació i orquestració, amb seguiment en temps real i accés multicanal a plànols/plans de treball.

La nostra promesa

Amb el compromís de millorar les mètriques convencionals de la construcció en tots els aspectes:

CO2 incorporat -100% (a tot el cicle de vida de l'edifici)

Temps de construcció -50%

Fiabilitat 100%

— Diuen de nosaltres...